اترزي مري

 

 

    مري از طويل شدن قسمت فوقاني روده قدامي اوليه در اوايل روند رويان زايي در هفته هاي 4-5زندگي داخل رحمي ايجاد مي شود هر گاه ديوارهاي بطور غير طبيعي بين لوله قدامي وقسمت خلفي كه مري است تشكيل شود اترزي مري ايجاد مي شود كه معمولا با فيستول تراشه ومري همراه است

انواع اترزي مري :شايعترين نوعش همراه با فيستول ديستال است كه قسمت بالاي مري بسته است وقسمت پايين ان با ناي در ارتباط است (95-80درصد)موارد را تشكيل ميدهد

پس از ان بدون فيستول است كه قسمت بالا وپايين مري كور است (8-5درصد)موارد را تشكيل ميدهد

نوع ديگر اين ناهنجاري به شكل حرف Hاست كه در مري اترزي وجود ندارد وفيستول در قسمت بالا وپايين مري است

نوع نسبتا نادر اين ناهنجاري بصورت كيسه كور فوقاني ازو فاژيال توسط فيستول به تراشه ارتباط دارد

در نوع اخر هر دو بخش ازوفاژ به تراشه ارتباط دارد

تظاهرات باليني :

1.پلي هيدرو امنيوي (تجمع مايع بيش از دو هزار سي سي قبل از تولد )

2.افزايش ترشح بزاق كه اولين علامت فيستول تراشه ومري است

3.با اولين تغذيه نوزاد حالت سرفه وخفگي وسيانوزه ايجاد مي شود

4.در شايعترين نوع ورود هوا از ناي به داخل معده سبب نفخ شكم ميشود

4.در حالتي كه در مري اترزي وجود ندارد علايم غير اختصاصي است ومعمولا ازسرفه مزمن وپنوموني مكرر رنج ميبرند

تشخيص:

1.بررسي علايم باليني

2.راديو گرافي از قفسه سينه با استفاده از ماده حاجب كه اگر مري بن بست باشد ماده حاجب تجمع پيدا مي كند

3.فيلم هايي كه وجود هوا را در معده تاييد مي كند

درمان جراحي:

درمان جراحي شامل باز كردن قفسه سينه وبستن فيستوله مربوط به تراشه است وسپس پيوند دادن دو انتهاي مري بهم است ويك سوند سينه جهت تخليه هوا ومايع درون جنبي گذاشته ميشود

شانس زنده ماندن در مبتلايان به فيستول تراشه مري كه ناهنجاري ياعارضه ديگري ندارند بيشتر از 90درصد است در شير خواران زود رس يا كم وزن عوارض زياد خواهد بودومرگ ومير 50درصد است

مراقبت ها :

1.مريض را N.P.Oميكنيم كه از راه دهان چيزي دريافت نكند

2.مايعات وريدي شروع مي كنيم

3.براي جلوگيري از اسپيره كردن به طور مكرر ترشحات دها ني را ساكشن ميكنيم

4.نوزاد را در انكوباتور نگه ميداريم چون محلي گرم ومرطوب است وسبب نرم كردن ترشحات ريه شده به خروج ان كمك ميكند ودور از عفونت ميباشد

5.قبل از عمل بهترين مدل خواباندن نوزاد به حالت دمر ميباشد كه سر 45-30درجه بالا نگه داشته و نوزاد به پشت بخوابد

6.بعد از عمل نوزاد را به وضعيت قائم نگه ميداريم

7.اگر قسمت بالا و پايين مري كور باشد بايد سر با پايين باشد تا ترشحات بهتر تخليه شوند

8.پنج الي هفت روز بعداز عمل كه معده حالت عادي پيداكرد ميتوان تغذيه از طريق گاستروستومي را اغاز كرد

9.تا زمان شروع تغذيه از طريق دهان نياز مكيدن نوزاد را بادادن پستانك در صورتي كه منعي نداشته باشد بايد ارضا كرد

10.تغذيه از راه دهان رابا مقداري اب مقطر شروع ميكنيم از خسته شدن بيش از حد نوزاد بايد جلوگيري كنيم

11.هر گونه ترشحات چركي چست تيوپ ونوسان دماي بدن را بايد با پزشك در ميان گذاشت

12.با گذاشتن يك لايه نازك از پماد اكسيدوزنگ از تحريك پوستي ان منطقه جلوگيري مي كنيم

+ نوشته شده در  ۸۶/۰۲/۱۶ساعت 15:12 PM  توسط هادی  |